Přeprava

Math Transport Prime & CompositeKliknutím na páku nakladače nasyp materiál na vleky a odvez ho k vykládce