3d Rookie Cop 2

3d Rookie Cop 2Blahopřejeme, právě jste úspěšně apsolvoval policejní akademii tak hurá do akce. Jako nováčka vás na začátku čeká sužba na silnici